Skip to main content

Vägbro, 580-115-1, över Göta kanal vid Berg i Linköpings kommun. Klaffbro, byggd 1999, med spännvidden 20,45 m, konstruktionslängden 26 m och bredden 12 m. Elhydrauliskt maskineri med stående lyftcylindrar.

Karta https://goo.gl/maps/giHKI

Arbeten utförda av Sting
2014 – Tekniskt stöd