Skip to main content

Florabron är en vägbro, 15-1158-1, över Upperudsälven och Dalslands kanal i Bengtsfors. Klaffbro, byggd 1994, med en spännvidd på 15 m, konstruktionslängd 139 m och med bredden 13,5 m. Avstånd till högsta högvattenyta är 2 m och årsdygnstrafiken är ca 4 500 fordon/dygn. Elhydrauliskt maskineri med stående cylindrar.

Karta https://goo.gl/maps/6gUjc

Arbeten utförda av Sting
2008 – FFU på renovering av hydraulik
2010 – Byggledning vid renovering av hydraulik
2011 – Inspektion
2013 – Projektering av nytt PLC-system