Skip to main content

GC-bro i Barcelona. Två svängklaffar som jobbar mot varandra för att skapa en liten vinkelpassage för turistbåtar till turisthamnen i Barcelona.

Karta https://goo.gl/maps/2xknu