Skip to main content

Älvsborgsbron är en vägbro, 14-614-1, som tillhör E6/E20 och passerar över Göta Älv väster om Göteborg. Hängbro, byggd 1966, konstruktionslängden 962 m, hängspann på 417,6 m och bredden 28,1 m. Den segelfria höjden är 45 m och årsdygnstrafiken är ca 11 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/PqOpk

Arbeten utförda av Sting
2007 – Inspektion av befintlig stålkonstruktion samt Konstruktion av ny inklädnad av kabelhusen ”trumpeterna”.
2007 – Reparation av bromscylindrar till åkvagnen.
2007 – Utredning gällande vindpåverkan och vindmätning.
2011 – Byggledning och kontroll av kabeltätning samt avfuktning av hängkabel.