Skip to main content

Vägbro, 2-11-1, över Väddö kanal i Älmsta mellan Norrtälje och Grisslehamn i Norrtälje kommun. Klaffbro, byggd 1969, med längsta spännvidden 25 m, konstruktionslängden 52 m och bredden 12 m. Hydraulisk klaff med pendelbockar. Avstånd till högsta vattenyta är 2,7 m och årsdygnstrafiken ca 4 100 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/w0Z5W

Arbete utfört av Sting
2014 – Teknikstöd
2016 – Huvudinspektion el och maskin