Skip to main content

Samverkansbro, 1491-2-1, över Ätran i Ulricehamn. Fast bro, byggd 2012, med spännvidden 26 m, totala brolängden 29 m och bredden 10,43 m. Höjd över medelvattenyta ca 0,15 m.

Karta https://goo.gl/maps/7fWzX33x4Gt

Arbeten utförda av Sting
2012 – Bl och stålkontroll