Sen ett litet tag sen är numera station Jennylund ett avslutat godkänt kapitel. I samarbete med Linjemontage i Grästorp AB & Selectric AB har vi tillsammans byggt en ny 130/20kv station åt Vattenfall El-dist och Ale El.

Tack alla inblandade.