Skip to main content

Nytt projekt: M002 Mönarp

By maj 24, 2022Nyheter

Tillsammans med och på beställning från Omexom kommer vi under 2022 bygga en 130/40/20kV station åt Falbygdens Energi & Vattenfall El-dist. Idag består ytan av åkermark, men om några månader skymtar förhoppningsvis ett nytt ställverk.

Projektet innefattar bl.a. schaktarbeten, ny oljegrop, ny platta för byggnad, nytt områdesskydd etc. 

Vi tackar för förtroendet och hoppas på ett fint projekt.